strona główna | mapa strony | kontakt
Obr�bki blacharskie
O firmie Jak kupowa� Kontakt Logowanie FAQ
  Strona gwna
Produkty
Producenci
Ostatnio ogldane
x) Podkadka wyciszajca mikka 2 mm
Profil okapowy PKP flex d.2m do gicia

FAQ

Dlaczego systemowe profile PERFECTA?

-wysoka jako zastosowanych materiaów, nowoczesna, innowacyjna technologia  produkcji poparta 25 letnim dowiadczeniem sprawiaj, e profile PERFECTA gwarantuj wieloletni trwao i niezawodno.

Co wyrónia profile PERFECTA?

-zastosowana technologia produkcji oprócz wyrobów seryjnych, typowych pozwala na  jednostkowe wyprodukowanie profili o nietypowych wymiarach i ksztatach, co umoliwia dostosowanie systemu profili do indywidualnych potrzeb inwestycji.

Z jakiego materiau wykonane s profile PERFECTA?

-systemowe profile PERFECTA produkowane s z aluminium dodatkowo zabezpieczonego antykorozyjnie przez chromianowanie oraz pokryte kolorow powok poliestrow.
Profile PERFECTA produkowane s równie w wersji z szlachetnej stali nierdzewnej kwasoodpornej o powierzchni byszczcej. Profile te odporne s na korozj i nie wymagaj dodatkowego zabezpieczenia przed wpywem czynników zewntrznych. Profile ze stali nierdzewnej kwasoodpornej dedykowane s gównie jako uzupenienie wykocze balkonów w których zastosowano balustrady z takiej samej stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Czym si kierowa przy wyborze profili PERFECTA?

-profile PERFECTA maj zastosowanie do wikszoci balkonów i tarasów. Przy wyborze naley kierowa si nastpujcymi kryteriami:

1/jaki rodzaj posadzki:

a/gresy klejone na zaprawie klejowej, b/pyty na podstawkach/wspornikach, c/podoga drewniana, d/posadzka ywiczna typu kamienny dywan, e/cienkowarstwowa powoka ywiczna.

2/jaki rodzaj izolacji przeciwwilgociowej:

a/szlamy izolacyjne, b/powoki izolacyjne typu EPDM, papy c/samoprzylepne arkusze izolacyjne.

3/jaki sposób odprowadzenia wody z powierzchni balkonu/tarasu:

a/bez rynny, b/z wykorzystaniem rynny .

4/Kolor profilu dopasowany do elewacji budynku.

5/Wymiar czoowy profili PERFECTA grupy PK naley dobra proporcjonalnie do gruboci pyty balkonowej. Profil nie ma za zadanie zasonicie caego czoa pyty balkonu, powinien by dobrany proporcjonalnie, aby funkcj odprowadzenie wody stanowi estetyczne wykoczenie krawdzi, nie zaburzy proporcjonalnoci i estetyki budynku.

Jak montowa profile PERFECTA?

-szczegóowy sposób montau systemowych profili PERFECTA przedstawiony jest w Instrukcji montau profili PERFECTA do pobrania na stronie gównej w zakadce INSTRUKCJE MONTAU.

Czy mona zamówi profile w innych kolorach ni standardowe?

-tak, na indywidualne zamówienie produkujemy profile w palecie barw RAL.

Czy profile PERFECTA mona zastosowa na balkon póokrgy?

-tak, system profili PERFECTA PKflex przeznaczony jest do zastosowania do balkonów póokrgych. Sposób doboru profili i elementów uzupeniaj oraz montau do pobrania na stronie gównej w zakadce INSTRUKCJE MONTAU.

Czy do zastosowania profili PERFECTA na balkonie póokrgym konieczne jest przygotowanie szablonu w celu okrelenia uku?

-nie ma takiej potrzeby. System profili PERFECTA PKflex jest tak opracowany, aby maksymalnie uatwi dopasowanie i monta profili na balkonie póokrgym bez koniecznoci wczeniejszego wykonywania szablonów. Ksztat i wygicie uku profilu wykonywane jest bezporednio w trakcie montau co pozwala dokadnie, indywidualnie dopasowa profile do istniejcych warunków na balkonie. Taki sposób montau jest równie szybszy oraz obnia koszty.

Czy konieczne jest wykonanie podcicia, bruzdy wzdu krawdzi balkonu w celu osadzenia w nim profilu?

-tak, jest to wany element poprawnie wykonanego balkonu. Podcicie, bruzda umoliwia poprawne osadzenie profilu tzn w taki sposób, aby w obszarze poczenia profilu z pozosta powierzchni balkonu, po naoeniu wymaganych warstw izolacji przeciwwilgociowych zapewniony by stay spadek powierzchni co pozwala na swobodny spyw wody i wilgoci poza balkon.

Jakiej wielkoci i w jaki sposób wykona podcicie, bruzd wzdu krawdzi balkonu?

-wielko podcicia uzaleniona jest od zastosowanych profili oraz systemu hydroizolacji, dokadne informacje naley sprawdzi w karcie technicznej systemu profili. Najczciej naley wykona podcicie na gboko ok. 5mm i szeroko ok.80mm. S dwa najczstsze sposoby wykonania podcicia/bruzdy: opcja skuteczniejsza i tasza-szlifowanie za pomoc szlifierki kontowej z tarcz diamentow (koszt tarczy ok.45-60z) lub nadkadanie na caoci powierzchni balkonu warstwy wyrównawczej. Ta metoda wymaga wysokiej jakoci masy wyrównawczej -najlepiej z systemu naprawy betonu, aby nie nastpio jej odspojenie od powierzchni balkonu, jest bardziej kopotliwa i kosztowna.


Kontynuuj
Produkty: 0  szt.
Do zapaty: 0.00z
Aktualnoci
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio